PACIFIC Hotel

Dự án: PACIFIC Hotel

Địa chỉ: 92 Phan Châu Trinh - 1 Hoàng Diệu, Thành phố Đà Nẵng.