GALAXY Hotel

Dự án :  GALAXY Hotel

Địa chỉ: 95 Hồ Xuân Hương - Đà Nẵng