Sơn gỗ cao cấp ngoại thất Rồng Thiên

Tên sản phẩm: Sơn gỗ cao cấp ngoại thất Rồng Thiên

Mã sản phẩm: Sơn gỗ cao cấp ngoại thất

Nhà sản xuất: THÀNH HOÀNG CHÂU

Sơn trắng 1TP ngoại thất

Quy trình:

  • Làm sạch bề mặt gỗ.
  • Lót trắng 511 ( 2 lớp hoặc 3 lớp).
  • Phủ trắng 777 hoặc 888.

Cách pha:

Tên sản phẩm Mã sản phẩm Cách dùng Tỷ lệ pha
Sàn lót 1TP 511 Lót 511 + Xăng Butyl 1 : 1,3
Trắng bóng 1TP 7777 hoặc 888 7777 hoặc 888 + Xăng Butyl 1: 1,3
Trắng mờ 1TP 7777 hoặc 888 7777 hoặc 888 + Xăng Butyl 1: 1,3

 

*Chú ý: Tỉ lệ pha có thể thay đổi theo nhu cầu sử dụng

Sơn trắng 2TP ngoại thất

Quy trình: 

  • Làm sạch bề mặt gỗ.
  • Lót trắng 522 (2 lớp hoặc 3 lớp).
  • Phủ trắng 666 hoặc 999.

Cách pha:

Tên sản phẩm Mã sản phẩm Cách dùng Tỉ lệ pha
Sơn lót 2TP 333 Lót 522 + Cứng NT + Xăng 298 2 : 0,8-1 : 2,7-3,2
Trắng bóng 2TP 222 666/999 + Cứng 460/470 + Xăng 298 2 : 0,7-0,8 : 2,5-3
Trắng mờ 2TP 111 666/999 + Cứng 460/470 + Xăng 298 2 : 0,7-0,8 : 2,5-3

 

*Chú ý: Tỉ lệ pha có thể thay đổi theo nhu cầu sử dụng