Nhựa alkyd resin 1723 – 70

Lượt xem: 770

Mô tả sản phẩm:

Đê nghị sử dụng tráng men bếp công nghiệp Sơn mài nitrocellulose rõ ràng và có sắc tố Kết thúc đóng rắn bằng axit rõ ràng và có sắc tố Các tính năng đặc biệt Giữ màu tốt, độ cứng và chống xước tốt

Thông tin sản phẩm

Đê nghị sử dụng tráng men bếp công nghiệp Sơn mài nitrocellulose rõ ràng và có sắc tố Kết thúc đóng rắn bằng axit rõ ràng và có sắc tố Các tính năng đặc biệt Giữ màu tốt, độ cứng và chống xước tốt

Đánh giá chi tiết

Đê nghị sử dụng

  1. tráng men bếp công nghiệp
  2. Sơn mài nitrocellulose rõ ràng và có sắc tố
  3. Kết thúc đóng rắn bằng axit rõ ràng và có sắc tố

Các tính năng đặc biệt

Giữ màu tốt, độ cứng và chống xước tốt